Sogesmia forlag utgir i hovedsak E. R. R. Moe sine bøker, og disse får du kjøpt i vår butikk.
E. R. R. Moe tar også på seg foredrag for skolen om Norge i middelalderen og vikingtid. Hans kunnskap om disse periodene, og hans måte å formidle på, med tidsriktige klær, rustning og sverd, gir elevene på barnetrinnet en visuell og inkluderende opplevelse.

Kontakt oss
Orgnr; 991790365.