23551gif

Kommunikasjon med dyr er noe jeg har holdt på med i en årrekke. Noen ganger er dyrene så oppsatt på å formidle sine tanker og følelser at de tvinger seg på meg for å få hjelp. Da må jeg lytte til dem og formidle tankene deres til eierne. Nå vil jeg også ta på meg oppdrag fra deg som har dyr og som ønsker å få gjort en kommunikasjon med dem. 

Har dyret ditt endret adferd? Det er en årsak til det! Ta kontakt så leser jeg dyret ditt og formidler til deg hva dyret sier.