Vilkår og betingelser

Bøkene sendes ut som brevpakke eller sporbar Norgespakke etter ditt valg av portotakst.
Betaling skjer via PayPal før bøkene sendes ut.